Telefon: 026-51 42 10 / 070-333 50 33
Länkar

Bild föreställande: arrowBranschorganisation

Bild föreställande: vvs logo

www.vvsi.se

VVS-Installatörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorgansiation för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Idag är ca 1.400 företag medlemmar i VVS-Installatörerna.

Bild föreställande: hr